Partex_Ariane_Slovakia


Podpora » PARTEX produktový kód
PARTEX produktový kód

 

PARTEX produktový kód

1. Produktová rada, skupina

PA  =  PA profil

PO  =  PO profil, bužírka

PK  =  PK profil

 

2. Verzie, modifikácie

Z    =  Zerex materiál, bezhalogénový

-     =  štandardná verzia

+    =  odvodené modifikácie

 

3. Priemerová špecifikácia

Tabuľková špecifikácia intervalu priemerov vodičov, káblov.

(Vždy treba vychádzať z presného vonkajšieho priemeru vrátane izolačnej vrstvy.

Prierezový údaj je len orientačne informačný.)

 

4. Dĺžka

Celková dĺžka označovacieho prvku.

 

5. Typ balenie

A  =  oddelené kusy sypané v sáčiku

B  =  polo-odstrihnuté kusy, trhací pás na cievke

P  =  polo-odstrihnuté kusy, trhacie pásy v sáčiku

S  =  polo-odstrihnuté kusy, trhací pás na disku

 

6. Typ potlače

B  =  čierna atramentóvá tlač

V  =  tepelno-lisovaná tlač

N  =  bez potlače, nepopísaný produkt

 

7. Farba materiálu produktu

Farba materiálu produktu podľa medzinárodného kódovníka farieb.

 

8. Farba potlače

Farba potlače podľa medzinárodného kódovníka farieb. Niektoré produkty môžu byť   potlačené len v čiernej alebo bielej farbe.

 

9. Typ charakteru (znaku)

A-Z =  písmená

0-9 =  číslice

Iné  =  ostatné znaky a symboly ako: + - * /  : ~ uzemnenie a pod.