Partex_Ariane_Slovakia


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

 1. "Predávajúcim" je spoločnosť Partex Ariane Slovakia s.r.o., Cabajská 11/14, 949 01  Nitra, IČO: 35946121, DIČ: 2022036731, IČ DPH: SK2022036731, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 18419/N.

 2. "Klientom" sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle/doručí objednávku predávajúcemu.

 3. "Objednávkou" sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o druhu, akosti, prevedení a množstve tovaru a identifikáciu klineta.

 4. Odoslaním kompletnej objednávky klientom a jej potvrdením zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

 

Objednávka

 1. Predávajúci akceptuje objednanie tovaru nasledovnými spôsobmi:
  - prostredníctvom e-shopu www.arianepro.sk,
  - zaslaním prostredníctvom e-mailu na adresu predaj@partexariane.sk,
  - zaslaním listovej verzie poštou na adresu prevádzky, 
  - osobným doručením listovej verzie.

 2. Predávajúci objednávku vždy potvrdí v najkratšom možnom čase, väčšinou do jedného pracovného dňa. Potvrdenie je odoslané prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávke, ak klient nevyžaduje inak.

 

Platobné a dodacie podmienky

 1. Predávajúci akceptuje úhradu objednaného tovaru nasledovnými spôsobmi:
  - dobierkovou formou zaslania,
  - úhradou predfaktúry a následným zaslaním.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť o zaslanie formou dobierkovej zásielky, a žiadať úhradu vopred. O tejto zmene však okamžite informuje klienta a žiada jeho súhlas. V prípade ak klient nesúhlasi, má právo svoju objednávku jednostranne zrušiť. O svojom rozhodnutí však informuje predávajúceho. Ak tak nekoná do troch prac. dní, má sa za to, že akceptoval zmenu formy úhrady a kúpna zmluva sa uzatvorila.


 3. Poštovné a balné:
  Produkty zasielame prostredníctvom spoločnosti Geis Parcel SK s r.o. v nasledujúcom členení:
  -- všetky zásielky do hodnoty 170,00 EUR - 4,50 EUR
  -- všetky zásielky v hodnote nad 170,00 EUR vrátane - bezplatne.
  Všetky ceny na tejto stanke sú uvedené bez 20% DPH.
  Posledná aktualizácia 11.08.2016.